ადმინისტრაცია

 

პრეზიდენტი
აკად. როინ მეტრეველი
ელ-ფოსტა: roin.metreveli@science.org.ge
ტელ: 299-88-91
ადმინისტრაციული აპარატის უფროსი
ბიოლ. მეცნ. დოქტ. ფელიქს კალანდარიშვილი
ტელ: 299-51-77
აკადემიის გენერალური მრჩეველი
აკად. გიორგი კვესიტაძე
ელ-ფოსტა: g.kvesitadze@science.org.ge
ტელ: 293-19-67
პრეზიდენტის მრჩეველი
მეცნ. კანდ. გივი აბდუშელიშვილი
ელ-ფოსტა: givi.abdushelishvili@science.org.ge
ტელ: 298-38-53
პრეზიდენტის მრჩეველი საინჟინრო დარგში
აკად. თამაზ შილაკაძე
ელ-ფოსტა: tamaz.shilakadze@science.org.ge
ტელ:
პრეზიდენტის მრჩეველი
ისტ. დოქტ. პაატა სურგულაძე
ელ-ფოსტა: p.surguladze@science.org.ge
ტელ: 299-00-72
პრეზიდენტის აპარატის უფროსი
მაგდანა გურგულიანი
ელ-ფოსტა: magda.gurguliani@science.org.ge
ტელ: 299-88-91
პრეზიდენტის თანაშემწე
მაკა ბარამიძე
ელ-ფოსტა: maka.baramidze@science.org.ge
ტელ: 299-88-91
აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის თანაშემწე
ნათია ბუკია
ელ-ფოსტა: natia.bukia@science.org.ge
ტელ: 299-94-22
აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის თანაშემწე
ია ხორავა
ელ-ფოსტა: ia.khorava@science.org.ge
ტელ:
კანცელარიის უფროსი
ზაირა ძირკველიშვილი
ელ-ფოსტა: kancelaria@science.org.ge
ტელ: 299-00-52
საოქმო დეპარტამენტის უფროსი
ნათელა ჯაფარიძე
ელ-ფოსტა: saoqmo@science.org.ge
ტელ: 299-54-98
ადამიანური რესურსების მართვისა და სპეციალურ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსი
ავთანდილ აბაშიძე
ელ-ფოსტა: hr@science.org.ge
ტელ:293-29-86
სამეცნიერო-საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსი
აკადემიის აკადემიკოს მდივნის მოადილე
ისტ. მეცნ. დოქტ. გონელი არახამია
ელ-ფოსტა: goneli.arakhamia@science.org.ge
ტელ: 299-05-24
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი
გურამ ქარდავა
ელ-ფოსტა: guram.kardava@science.org.ge
ტელ: 299-03-52
შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი
ქეთევან გაზაშვილი
ელ-ფოსტა: ketevan.gazashvili@science.org.ge
ტელ: 299-73-72
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი
ნინო კაკუბავა
ელ-ფოსტა: nino.kakubava@science.org.ge
ტელ: 299-96-04
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
ზინა ჯორბენაძე
ელ-ფოსტა: zina.jorbenadze@science.org.ge
ტელ: 299-55-05
სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი
ილია კვეზერელი
ელ-ფოსტა: ilia.kvezereli@science.org.ge
ტელ: 299-65-36
კომპიუტერული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი პაატა ქორქია
ელ-ფოსტა: paata.korkia@science.org.ge
ტელ: 2-99-88-23
არქივის უფროსი
მანანა მახატელი
ელ-ფოსტა: istoriani@science.org.ge
ტელ: 2-995-421
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი
ინფორმატიკის დოქტორი ნატალი სიდამონიძე
ელ-ფოსტა: nata.sidamonidze@science.org.ge
ტელ: 290-00-70
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ნათია ვადაჭკორია
ელ-ფოსტა: natia.vadachkoria@science.org.ge
ტელ: 299-85-28
მინი-სტამბის უფროსი
თეიმურაზ კურტანიძე
ელ-ფოსტა: teimuraz.kurtanidze@science.org.ge
ტელ: 299-89-10
ჟურნალ „მოამბე“-ს რედაქციის გამგე
ფილოლ. მეცნ. კანდ. ლუდმილა გვერდწითელი
ელ-ფოსტა: bulletin@science.org.ge
ტელ: 299-75-93