ადმინისტრაცია

პრეზიდენტი
აკად. გიორგი კვესიტაძე
ელ-ფოსტა:g.kvesitadze@science.org.ge;
kvesitadze@hotmail.com
ტელ: 299-88-91
აპარატის უფროსი
ბიოლ. მეცნ. დოქტ. ფელიქს კალანდარიშვილი
ტელ: 299-51-7791
პრეზიდენტის მრჩეველი საორგანიზაციო საკითხებში
ნატალი სიდამონიძე
ელ-ფოსტა: natasidamonidze@gmail.com
ტელ: 299-88-91
პრეზიდენტის მრჩეველი
მეცნ. კანდ. გივი აბდუშელიშვილი
ელ-ფოსტა: ambassadorgza@hotmail.com
ტელ: 298-38-53
მრჩეველი
რამაზ გოგლიძე
ელ-ფოსტა: ramazgogl5@gmail.com
ტელ: 299-89-61
პრეზიდენტის თანაშემწე
ვერიკო კაშია
ელ-ფოსტა: kashia.veko@yahoo.com
ტელ: 299-88-91
ვიცე -პრეზიდენტის თანაშემწე
მაგდა გურგულიანი
ელ-ფოსტა: magdagurguliani@gmail.com
ტელ: 293-19-67
აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის თანაშემწე
ნათია ბუკია
ელ-ფოსტა: bukia.nn@gmail.com
ტელ: 299-94-22
კანცელარიის უფროსი
ზაირა ძირკველიშვილი
ელ-ფოსტა: kancelaria@science.org.ge
ტელ: 299-00-52
საოქმო სამსახურის უფროსი
ნათელა ჯაფარიძე
ელ-ფოსტა: saoqmo@science.org.ge
ტელ: 299-54-98
კადრებისა და სპეციალურ დავალებათა სამმართველოს უფროსი
ისტ. მეცნ. კანდ. გიორგი ღუდუშაური
ელ-ფოსტა: hr@science.org.ge
ტელ:293-29-86
არქივის უფროსი
მანანა მახატელი
ელ-ფოსტა: istoriani@science.org.ge
ტელ: 2-995-421
იურიდიული სამსახურის უფროსი
ნინო კაკუბავა
ელ-ფოსტა: nini-kak@mail.ru
ტელ: 299-96-04
სამეცნიერო-საორგანიზაციო სამმართველოს უფროსი
აკადემიის აკადემიკოს მდივნის მოადილე
ისტ. მეცნ. კანდ. გონელი არახამია
ელ-ფოსტა: goneli.arakhamia@science.org.ge
ტელ: 299-05-24
ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი
გურამ ქარდავა
ელ-ფოსტა: gurami351@gmail.com
ტელ: 299-03-52
შესყიდვების კოორდინატორი
ლალი ჟვანია
ელ-ფოსტა: zhvanialali@yahoo.com
ტელ: 299-73-72
უცხოეთთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ზინა ჯორბენაძე
ელ-ფოსტა: zina.jorbenadze@science.org.ge
ტელ: 299-55-05
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი პაატა ქორქია
ელ-ფოსტა: paata_qorqia@yahoo.com
ტელ: 2-998-823
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნათია ვადაჭკორია
ელ-ფოსტა: natvad@mail.ru
ტელ: 299-85-28
მინი-სტამბის უფროსი
თეიმურაზ კურტანიძე
ელ-ფოსტა: tkurtanidze@yahoo.com
ტელ: 299-89-10
სამეურნეო სამსახურის უფროსი
ილია კვეზერელი
ელ-ფოსტა: iliakvezereli@yahoo.com
ტელ: 299-65-36
ჟურნალ „მოამბე“-ს რედაქციის გამგე
ფილოლ. მეცნ. კანდ. ლუდმილა გვერდწითელი
ელ-ფოსტა: bulletin@science.org.ge, bull.gnas@gmail.com
ტელ: 299-75-93