კანდიდატთა მოხსენებების გრაფიკი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსობის კანდიდატთა

მოხსენებების მოსმენის გრაფიკი

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

სპეციალობა – საქართველოს ეკონომიკა

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
მიხეილ  ჯიბუტი 14 მარტი, 1200 სთ

        

სპეციალობა – სამართალმცოდნეობა

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
მინდია უგრეხელიძე 14 მარტი, 1230 სთ
  • მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში, III სართული

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა და საინჟინრო მეცნიერებათა  და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გაერთიანებული განყოფილებები

სპეციალობა – ჰიდრომელიორაცია

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
1.   გივი გავარდაშვილი 15 მარტი,  1100 სთ
2.   დავით გუბელაძე 15 მარტი, 1200 სთ

 

საინჟინრო მეცნიერებათა  და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

სპეციალობა – ინფორმატიკა

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
ქართლოს ყაჭიაშვილი 15 მარტი, 1300 სთ
  • მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში, III სართული

 

 

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა  გაერთიანებული განყოფილებები

სპეციალობა –  ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
1.    რამაზ გახოკიძე 16 მარტი, 1400 სთ
2.    იმედა რუბაშვილი 16 მარტი, 1430 სთ

 

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

 სპეციალობა –  მოლეკულური ბიოლოგია

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
თენგიზ ზაალიშვილი 16 მარტი, 1500 სთ
  • მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში, III სართული

 

  ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება

 სპეციალობა – საქართველოს  სამხედრო ხელოვნება და არქიტექტურა

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
ჯაბა სამუშია 18 მარტი, 1200 სთ
  • მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში, III სართული