პრეზიდიუმი

 

 

პრეზიდენტი
აკად. გიორგი კვესიტაძე
ელ-ფოსტა:g.kvesitadze@science.org.ge;
kvesitadze@hotmail.com
ტელ: 299-88-91

ვიცე-პრეზიდენტი
აკად. როინ მეტრეველი
ელ-ფოსტა: roin@metreveli.com
ტელ: 293-19-67

აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
აკად. რამაზ ხუროძე
ელ-ფოსტა: khurodzeramaz@yahoo.com
ტელ: 299-94-22
საპატიო პრეზიდენტი,
აკად. თამაზ გამყრელიძე
ელ-ფოსტა: t.gamkrelidze@science.org.ge
ტელ: 299-81-50

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ერეკლე გამყრელიძე
ელ-ფოსტა: gamkrelidzei@yahoo.com
ტელ: 299-64-45

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. გუჩა კვარაცხელია
ელ-ფოსტა: guchiela@gmail.com
ტელ: 299-56-21
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. გიორგი ჯაფარიძე
ელ-ფოსტა: giajaparidze@gmail.com
ტელ: 299-61-25

ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ნოდარ მითაგვარია
ელ-ფოსტა: nodmit@gmail.com
ტელ: 299-89-06

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ოთარ ნათიშვილი
ელ-ფოსტა: agr.otari@science.org.ge
ტელ: 299-81-30
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. თინათინ სადუნიშვილი
ელ-ფოსტა: tinisadunishvili@gmail.com
ტელ: 293-58-92

საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ელგუჯა მეძმარიაშვილი
ელ-ფოსტა: medzmariashvili@gtu.ge
ტელ: 293-10-34

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. შოთა სამსონია
ელ-ფოსტა: shota.samsonia@tsu.ge
ტელ: 299-54-80
პრეზიდიუმის წევრი
აკად. ავთანდილ კორახაშვილი
ელ-ფოსტა: a.korakhashvili@agruni.edu.ge

პრეზიდიუმის წევრი
აკად. ხვედრი ინასარიძე
ელ-ფოსტა: inassari@gmail.com