პრეზიდიუმი

 

პრეზიდენტი
აკად. გიორგი კვესიტაძე
ელ-ფოსტა:g.kvesitadze@science.org.ge;
kvesitadze@hotmail.com
ტელ: 299-88-91

ვიცე-პრეზიდენტი
აკად. როინ მეტრეველი
ელ-ფოსტა: roin@metreveli.com
ტელ: 293-19-67

აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
აკად. რამაზ ხუროძე
ელ-ფოსტა: khurodzeramaz@yahoo.com
ტელ: 299-94-22
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ერეკლე გამყრელიძე
ელ-ფოსტა: gamkrelidzei@yahoo.com
ტელ: 299-64-45

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ელიზბარ ჯაველიძე
ელ-ფოსტა: javelidzeelizbar@gmail.com
ტელ: 299-56-21

მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. გიორგი ჯაფარიძე
ელ-ფოსტა: giajaparidze@gmail.com
ტელ: 299-61-25
ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. რამაზ ხეცურიანი
ელ-ფოსტა: r.khetsuriani14@gmail.com
ტელ: 299-89-06

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ავთანდილ კორახაშვილი
ელ-ფოსტა: a.korakhashvili@agruni.edu.ge
ტელ: 299-81-30

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. თინათინ სადუნიშვილი
ელ-ფოსტა: tinisadunishvili@gmail.com
ტელ: 293-58-92
საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ელგუჯა მეძმარიაშვილი
ელ-ფოსტა: medzmariashvili@gtu.ge
ტელ: 293-10-34

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ვლადიმერ ციციშვილი
ელ-ფოსტა: v.tsitsishvili@gmail.com
ტელ: 299-54-80

პრეზიდიუმის წევრი
აკად. ჯონი ხეცურიანი

პრეზიდიუმის წევრი
აკად. ხვედრი ინასარიძე
ელ-ფოსტა: inassari@gmail.com