ხელმძღვანელობა

 

პრეზიდენტი
აკად. გიორგი კვესიტაძე
ელ-ფოსტა:g.kvesitadze@science.org.ge;
kvesitadze@hotmail.com
ტელ: 299-88-91

ვიცე-პრეზიდენტი
აკად. როინ მეტრეველი
ელ-ფოსტა: roin@metreveli.com
ტელ: 293-19-67

აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
აკად. რამაზ ხუროძე
ელ-ფოსტა: khurodzeramaz@yahoo.com
ტელ: 299-94-22