ხელმძღვანელობა

 

პრეზიდენტი
აკად. როინ მეტრეველი
ელ-ფოსტა: roin.metreveli@science.org.ge
ტელ: 299-88-91

ვიცე-პრეზიდენტი
აკად. რამაზ ხუროძე
ელ-ფოსტა: ramaz.khurodze@science.org.ge
ტელ: 299-94-22
აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
აკად. ვლადიმერ პაპავა
ელ-ფოსტა: vladimer.papava@science.org.ge
ტელ: 299-93-27