მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება

პროექტები

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. გიორგი ჯაფარიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ლამარა გოგოლაური – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გიორგი   ჯაფარიძე ალექსანდრე  კვინიხიძე  ალექსანდრე მესხი
ნოდარ   ბერიკაშვილი მირიან   მესტვირიშვილი
რევაზ გამყრელიძე ელიზბარ   ნადარაია
ხვედრი   ინასარიძე ანზორ   ხელაშვილი
ივანე კიღურაძე
ვახტანგ კოკილაშვილი
ალექსანდრე ნერსესიანი
გიორგი   ჩაგელიშვილი
ნოდარ   ცინცაძე
გიორგი   ხარაძე
ალექსანდრე  ხარაზიშვილი
გიორგი  ჯანელიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-99-61-25;
ელფოსტა:
lamara.gogolauri@science.org.ge