მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება

პროექტები

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. გიორგი ჯაფარიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ლამარა გოგოლაური – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ბერიკაშვილი ნოდარ კვინიხიძე ალექსანდრე  მესხი ალექსანდრე
გამყრელიძე რევაზ ნადარაია ელიზბარ
ინასარიძე ხვედრი ხელაშვილი ანზორ
კიღურაძე ივანე
კოკილაშვილი ვახტანგ
ნერსესიანი ალექსანდრე
ჩაგელიშვილი გიორგი
ხარაზიშვილი ალექსანდრე
ხარაძე გიორგი
ჯანელიძე გიორგი
ჯაფარიძე გიორგი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-99-61-25;
ელფოსტა:
lamara.gogolauri@science.org.ge