მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება

პროექტები

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. გიორგი ჯაფარიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ლამარა გოგოლაური – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გამყრელიძე რევაზ ხელაშვილი ანზორ  მესხი ალექსანდრე
ინასარიძე ხვედრი
კიღურაძე ივანე
კვინიხიძე ალექსანდრე
ნერსესიანი ალექსანდრე
ქადეიშვილი თორნიკე
შენგელაია ალექსანდრე
ჩაგელიშვილი გიორგი
ხარაზიშვილი ალექსანდრე
ჯანელიძე გიორგი
ჯაფარიძე გიორგი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-99-61-25;
ელფოსტა:
lamara.gogolauri@science.org.ge