დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. თამაზ ჭელიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ეთერ კილასონია – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გამყრელიძე ერეკლე მაისაძე ფერანდო ტიელიძე ლევან
გაჩეჩილაძე რევაზ
კაკაბაძე მიხეილ
შენგელია დავით
ჭელიძე თამაზ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-99-64-45;
ელფოსტა: eter.kilasonia@science.org.ge