დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ერეკლე გამყრელიძე – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ეთერ კილასონია – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გამყრელიძე ერეკლე თოფჩიშვილი მირიან ტიელიძე ლევან
გაჩეჩილაძე რევაზ მაისაძე ფერანდო
კაკაბაძე მიხეილ
შენგელია დავით
ჭელიძე თამაზ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-99-64-45;
ელფოსტა:
eterikilas@mail.ru