საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ელგუჯა მეძმარიაშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ნელი კილასონია – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
 გურგენიძე დავით გოგიჩაიშვილი გიორგი  ფარცხალაძე გაიოზ
 მეძმარიაშვილი ელგუჯა თავხელიძე დავით
ნადარაია ელიზბარ
ნატრიაშვილი თამაზ
ფრანგიშვილი არჩილ
შილაკაძე თამაზ
ყაჭიაშვილი ქართლოს
ხუროძე რამაზ
ჯაფარიძე ლევან
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი:
(995 32) 2-93-10-34
 ელფოსტა: neli.kilasonia@science.org.ge