ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. შოთა სამსონია – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ზეინაბ წინწკალაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
შოთა სამსონია ალექსანდრე სხირტლაძე
გიორგი თავაძე
გივი ცინცაძე
ეთერ ქემერტელიძე
ბეჟან ჭანკვეტაძე
ვლადიმერ ციციშვილი
რამაზ ქაცარავა
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (+995 32) 2-99-54-80
ელფოსტა: givi.tsintsadze@science.org.ge