ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ვლადიმერ ციციშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ზეინაბ წინწკალაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გახოკიძე რამაზ სხირტლაძე ალექსანდრე
ქაცარავა რამაზ
ქემერტელიძე ეთერ
ციციშვილი ვლადიმერ
ჭანკვეტაძე ბეჟან
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (+995 32) 2-99-54-80
ელფოსტა: chemistry@science.org.ge