ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. თინათინ სადუნიშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
მაია გრიგოლავა – სწავლული მდივანი

 

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
თენგიზ ბერიძე ირაკლი ელიავა ია ფიფია
გიორგი კვესიტაძე თენგიზ ზაალიშვილი
დავით ლორთქიფანიძე გიორგი ნახუცრიშვილი
თინათინ სადუნიშვილი
გივი სანაძე
რამაზ შენგელია
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (995 32) 2-93-58-92;
ელფოსტა: maia.grigolava@science.org.ge