ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. თინათინ სადუნიშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
მაია გრიგოლავა – სწავლული მდივანი

 

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ბერიძე თენგიზ ნახუცრიშვილი გიორგი  ფიფია ია
ზაალიშვილი თენგიზ
კვესიტაძე გიორგი
ლორთქიფანიძე დავით
სადუნიშვილი თინათინ
შენგელია რამაზ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (995 32) 2-93-58-92;
ელფოსტა: maia.grigolava@science.org.ge