ფიზიოლოგიის და მედიცინის განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. რამაზ ხეცურიანი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ანდრია შილაკაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
მითაგვარია ნოდარ ნემსაძე ქეთევან დარჩია ნატო
მიქელაძე დავით ყიფშიძე ნიკოლოზ
ნანეიშვილი თემურ
ქევანიშვილი ზურაბ
შაქარიშვილი რომან
ხეცურიანი რამაზ
ჯაფარიძე შოთა
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (+995 32) 2-99-89-06;
ელფოსტა: andria.shilakadze@science.org.ge