ფიზიოლოგიის და მედიცინის განყოფილება

განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ნოდარ მითაგვარია – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
დავით გაგუა – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ნოდარ მითაგვარია ნუგზარ ალექსიძე ნატო დარჩია
დავით მიქელაძე ქეთევან ნემსაძე
თემურ ნანეიშვილი ნიკოლოზ ყიფშიძე
ზურაბ ქევანიშვილი
რომან შაქარიშვილი
რამაზ ხეცურიანი
შოთა ჯაფარიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი: (+995 32) 2-99-89-06;
ელფოსტა: datogagua2009@gmail.com