სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ოთარ ნათიშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ნინო ჭანკვეტაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ოთარ ნათიშვილი ალექსანდრე დიდებულიძე ირმა ინაშვილი
გურამ ალექსიძე ვანო პაპუნიძე
ავთანდილ კორახაშვილი
თენგიზ ურუშაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-81-30; 2-99-65-26
ელფოსტა: agr.gu@science.org.ge