საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. ლიანა მელიქიშვილი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
თამარ დოლიძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
გოგიაშვილი ომარ ჩარკვიანი დავით კუდავა ბუბა
იმედაძე ირაკლი
ლორთქიფანიძე ვაჟა
მეტრეველი როინ
მელიქიშვილი ლიანა
მუსხელიშვილი დავით
პაპავა ვლადიმერ
სილაგაძე ავთანდილ
უგრეხელიძე მინდია
ფიცხელაური კონსტანტინე
ხეცურიანი ჯონი
ჯიბუტი მიხეილ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-87-03
ელფოსტა:: l.putkaradze@science.org.ge