საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. როინ მეტრეველი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ლუიზა ფუტკარაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ზაზა ალექსიძე ირაკლი იმედაძე ბუბა კუდავა
ვაჟა ლორთქიფანიძე ლიანა მელიქიშვილი
როინ მეტრეველი კონსტანტინე ფიცხელაური
დავით მუსხელიშვილი დავით ჩარკვიანი
ვლადიმერ პაპავა
ავთანდილ სილაგაძე
ჯონი ხეცურიანი
ოთარ ჯაფარიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-87-03
ელფოსტა:: l.putkaradze@science.org.ge