საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

 განყოფილების შესახებ

განყოფილების წევრები

აკად. როინ მეტრეველი – განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
ლუიზა ფუტკარაძე – სწავლული მდივანი

ა კ ა დ ე მ ი კ ო ს ე ბ ი წევრ-კორესპონდენტები სტიპენდიანტები
ალექსიძე ზაზა იმედაძე ირაკლი კუდავა ბუბა
გოგიაშვილი ომარ მელიქიშვილი ლიანა
ლორთქიფანიძე ვაჟა ჩარკვიანი დავით
მეტრეველი როინ
მუსხელიშვილი დავით
პაპავა ვლადიმერ
სილაგაძე ავთანდილ
უგრეხელიძე მინდია
ფიცხელაური კონსტანტინე
ხეცურიანი ჯონი
ჯიბუტი მიხეილ
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონ(ებ)ი: 2-99-87-03
ელფოსტა:: l.putkaradze@science.org.ge