მისამართი

ინგოროყვას ქ. № 8, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 81 50

@: arab.av@gmail.com

არაბული ავთანდილ

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

ენათმეცნიერი, კვლევის სფეროები: ქართველური ენები, ქართული ენის ისტორია და სტრუქტურა, ლექსიკოლოგია, ეტიმოლოგია; სტილისტიკა და მეტყველების კულტურა.
„ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” მთავარი რედაქტორი. სხვადასხვა დონის სასწავლო პროგრამებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი.

200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 18 წიგნისა და 20-ზე მეტი სახელმძღვანელოს ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2015

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1997

  პროფესორი

 4. 1997

   ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 5. 1980

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 6. 1971-1976

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 2. 2004-2005
  ახალი ქართული ენის კათედრის გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 2000-2005
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 4. 1984-1998 და 2006-2009
  ლექსიკოლოგიის განყოფილების გამგე
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 5. 1984-1988
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ლექსიკოლოგიის განყოფილება
 6. 1980-1984
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება