მისამართი

დ. აღმშენებლის მე-13 კმ, თბილისი - 0131

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 577 40 67 51

@: akorakhashvili@yahoo.com

ავთანდილ კორახაშვილი

აკადემიკოსი

სრული პროფესორი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

ბიოგრაფია

დაიბადა 1949 წლის 24 სექტემბერს თბილისში. 1965 წელს დაამთავრა საშუალო სკოლა წარჩინებით, შემდეგ დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 1993 წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრია 2009 წლიდან.

საქართველოში და საზღვარგარეთის 30-ზე მეტ ქვეყანაში მის მიერ გამოქვეყნებულია 250-ზე მეტი ნაშრომი, აგრეთვე 6 მონოგრაფია, 17 სახელმძღვანელო (მ.შ. 4 თანაავტო-რობით), 8 მეთოდური მითითება, 2 პატენტი (მ.შ. 1 თანაავტო-რობით). 103 სტატიის ავტორი რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში. მის მიერ დამუშავებულია 13 გამოგონება მ.შ. 10 თანაავტორობით), საქართველოს 5 ადაპტირებული კანონი და სოფლის მეურნეობის განვითარების 3 ეროვნუ-ლი სტრატეგია და კონცეფცია, საქართველოს მეცნიერების განვითარების სტრატეგია, გამოქვეყნებული აქვს 53 სტატია სამეცნიერო-პოპულარულ ჟურნალებში, 68 სტატია სასოფლო-სამეურნეო ბიულეტენებში, არის საკვებწარმო-ებაში ინგლისურ-რუსულ-ქართული გლოსარიუმის, ექვსენოვანი აგრარული ლექსიკონის, 4 ცნობარის, კომპიუტე-რული პროგრამის და მრავალი სტატიის ავტორი ბეჭდვით და ელექტრონულ მედიაში.

დაჯილდოვებულია საშუალო სკოლის დამთავრების ოქროს მედალით, სსრკ კვების მრეწველობის წარჩინებულის ვერცხლის მედალით, UNESCO-ს კონფუცის ოქროს მედლით, საქართველოს ღირსების ორდენით, მალაიზიის HACCP-ის ოქროს მედალით,

საქართველოს „წლის ინჟინრის“ საპატიო წოდებით.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1995

  პროფესორი

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 4. 1994

  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 5. 1984

  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 6. 1985-1994

  დოქტორანტურა

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 7. 1979-1984

  ასპირანტურა

  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 8. 1966-1971

  უმაღლესი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 1979-დღემდე
  ლაბორანტი, ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი, კათედრის გამგე, სრული პროფესორი
  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 2. 2001-2014
  ანალიტიკოსი, მენეჯერი, ხელმძღვანელი
  USAID-ის 5 პროექტი
 3. 2011 წლიდან
  მიწვეული პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 2005 წლიდან
  მიწვეული პროფესორი
  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტ.
 5. 1992-1994
  პროფესორი
  საქ. მეცნიერებათა აკადემიის აშშ კოლეჯი
 6. 1975-1979
  მთავარი აგროტექნოლოგი
  საქართველოს ხორცისა და რძის მრეწველობის სამინისტრო
 7. 1973 -1975
  უბნის უფროსი
  თბილისის საბაზისო სანერგე

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2010
  საპატიო წოდება
  საქართველოს „წლის ინჟინერი“
 • 2005
  ოქროს მედალი
  მალაიზია HACCP
 • 1999
  ღირსების ორდენი
  საქართველო
 • 1995
  ოქროს მედალი
  UNESCO-ს კონფუცი
 • 1979
  ვერცხლის მედალი
  კვების მრეწველობა