მისაამართი

რუსთაველის გამზ. № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 230-22-33

@: avtosilagadze@yahoo.com

სილაგაძე ავთანდილ

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია, ეკონომიკური თეორია, ეროვნული ეკონომიკა, პოსტსაბჭოური ქვეყნების ეკონომიკა, გლობალური ეკონომიკა, ევროკავშირის ეკონომიკა. კვლევის აქტუალობას განსაზღვრავს: დაგროვილი საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინება, რომელიც საფუძვლად დაედო ცალკეული ქვეყნის ეკონომიკურ პროგრესს; მიმდინარე გლობალური ინტეგრაციული პროცესები; ეკონომიკურ თეორიისადმი მოდერნიზებული მიდგომები; ყოფილი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აღმოცენებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში საბაზრო ეკონომიკის მშენებლობაში მიღწეული შედეგები-პერსპექტივები; ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკის პროგრესი და მისი გათვალისწინება საქართველოში; საქართველოს პოლიტიკური ვექტორი და აქ მიმდინარე ეკონომიკური გარდაქმნები, რომლებმაც ქვეყნის ევროკავშირში სრულუფლებიანი წევრობა უნდა უზრუნველყოს.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი: 200-ზე მეტი, საქართველოში და საზღვარგარეთ (ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, რუსულ, მოლდოვურ და სხვ. ენებზე).

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1992

  პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 4. 1989

  ეკონიმიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 5. 1980

  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 6. 1988

  უმაღლესი

  ი. ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენეთა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის გერმანული ენის ფაკულტეტი
 7. 1980

  ასპირანტურა

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი
 8. 1977

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2014-2019
  პროფესორი, ხელმძღვანელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის კათედრა
 2. 2009-2013
  სრული პროფესორი
  თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტი (შემდგომში უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია)
 3. 2004-2008
  წევრი
  საქართველოს პარლამენტი
 4. 1998-2006
  რექტორის მოადგილე, პრორექტორი, კათედრის გამგე, პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 5. 1992-1998
  თავჯდომარე, მინისტრი
  საქართველოს კონტროლი პალატა, საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო
 6. 1992-1994
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 7. 1986-1992
  დეკანი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი
 8. 1981-1992
  პროფესორი, დეკანის მოადგილე, დოცენტი,
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში
 • "ღირსების ორდენი"
  საქართველო