მისამართი

მ. თამარაშვილის 6, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 233 42 17

@: kvinikhidze@hotmail.com

კვინიხიძე ალექსანდრე

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

ფიზიკა, ველის კვანტური თეორია, ელემენტარული ნაწილაების და ბირთული ფიზიკა.

ძირითადი მიმართულებაა ველის კვანტური თეორიის ფარგლებში  ადრონების და ბირთვების სტრუქტურის და მათ შორის ურთიერთქმედებების შესწავლა.

ძლიერი ურთიერთქმედების თეორიის ასიმპტოტური თავისუფლების თვისება იძლევა შეშფოთების თეორიის გამოყენების საშუალებას მაღალი ენერგიების აღწერაში, მაგრამ ისეთი საკითხების შესასწავლად, როგორიც არის სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა, კვარკების დატყვევება, ფერადი ზეგამტარობა და ა.შ. საჭიროებს  არა-პერტურბატული მეთოდების გამოყენებას. ჩვენი კვლევების დიდი ნაწილი ასეთი მეთოდების ველის კვანტური თეორიის ფარგლებში განვითარებას და გამოყენებას ეხება.

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ველის კვანტური თეორია; კვანტური ქრომოდინამიკა; ველის ეფექტური თეორია; დენები და ყალიბური ინვარიანტობა; მრავალი ნაწილაკის პრობლემა; კვარკები და ადრონები ცხელ და მკვრივ გარემოში.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 70-ზე მეტი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2021

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 2002

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1967

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
 2. 2002-2006
  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
 3. 2005
  მიწვეული პროფესორი
  ვაშინგტონის (აშშ) უნივერსიტეტი
 4. 2002-2003
  მიწვეული პროფესორი
  ფლინდერსის (ავსტრალია) უნივერსიტეტი
 5. 1999-2001
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  მანჩესტერის (ინგლისი) უნივერსიტეტი
 6. 1995-1999
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ფლინდერსის (ავსტრალია) უნივერსიტეტი
 7. 1993-1994
  მიწვეული პროფესორი
  ერლანგენის (გერმანია) უნივერსიტეტი
 8. 1976-2002
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
 9. 1973-1976
  მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი