მისამართი

თამარაშვილის ქ. #6, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 557 06 06 79

@: alex.a.nersesyan@gmail.com

ნერსესიანი ალექსანდრე

აკადემიკოსი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: თეორიული ფიზიკა; დაბალგანზომილებიანი კონდენსირებული სისტემების უნივერსალური თვისებები; კვანტური მაგნიტური მოვლენების თეორია; მყარი სხეულებისკონდენსირებული გარემოთა თეორიის ტოპოლოგიური ასპექტები.
კვანტური კრიტიკული მოვლენები. სპინურო ჯაჭვები და კიბეები; ნახშირბადის ნანომილები, კვანტური მავთულები.

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2018

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1985

  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1971

  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1966-1969

  ასპირანტი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1960-1965

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2018 - დღემდე
  მოწვეული პროფესორი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2008 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი
 3. 1998-2019
  ასოცირებული მკვლევარი
  აბდუს სალამის სახელობის თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი
 4. 1997-1998
  მოწვეული პროფესორი
  ბონის უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტი, გერმანია
 5. 1995-1996
  Senior Visiting Fellow
  ოქსფორდის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი)
 6. 1992-1994
  მოწვეული პროფესორი
  Chalmers University of Technology
 7. 1973-2008
  მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი და წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი
 8. 1969-1973
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2017
  სიგელი (მეცნიერების მსოფლიო დღე) -
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია