მისამართი

მ. თამარაშვილის 6, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 239 18 05

@: kharaz2@yahoo.com

ხარაზიშვილი ალექსანდრე

აკადემიკოსი

ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: სიმრავლეთა თეორია და უსასრულო კომბინატორიკა, ნამდვილი ცვლადის
ფუნქციათა თეორია, ზომის თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი, ამოზნექილი გეომეტრია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 250 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2014

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1982

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1972

  მათემატიკის სპეციალობა

  თსუ, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
 2. 2006-2011
  პროფესორი
  ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზ.-მათ. ფაკულტეტი
 3. 1994-1998
  მიწვეული პროფესორი
  ლოძის უნივერსიტეტის ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორიის კათედრა
 4. 1983-2005
  განყოფილების გამგე
  თსუ, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დისკრეტული მათემატიკის განყოფილება
 5. 1976-1983
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თსუ, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მატემატიკის ინსტიტუტი
 6. 1973-1976
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თსუ, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მატემატიკის ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2008
  ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პრემია -
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 • 2006
  პრემია -
  მეცნიერების ისტორიის საქართველოს საზოგადოება
 • 1996
  პრემია -
  ლოძის უნივერსიტეტი