მისამართი

გ. დანელიას 10, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 599 17 27 75

@: anzorkhelashvili@hotmail.com

ხელაშვილი ანზორ

წევრ-კორესპონდენტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების მთავარი სფეროა ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და ველის კვანტური თეორია, აგრეთვე კვანტური მექანიკის ფუნდამენტური პრობლემები. ნაშრომები გამოქვეყნებულია შემდეგი მიმართულებებით:

კვანტური ქრომოდინამიკა და სტანდარტული მოდელი, მრავალი ნაწილაკის პრობლემები – ფადდეევის ტიპის ალტერნატიული განტოლებები, გაფანტვის თეორია, არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა – სოლიტონები, ინსტანტონები, მონოპოლები და სხვა ტოპოლოგიური წარმონაქმნები, სკირმის მოდელი, კირალური შეშფოთების თეორია. სპინიანი ნაწილაკებისთვის ბმული მდგომარეობის და გაფანტვის  განტოლებები ველის კვანტურ თეორიაში, კვარკ-ანტიკვარკების ბმული მდგომარეობების შესწავლა, კვანტური ველების ტოპოლოგიური მოდელები, სიმეტრიების თეორია, კვანტურ მექანიკაში რადიალური ტალღური ფუნქციისათვის სასაზღვრო პირობების დადგენა, კვარკებს შორის კონფაინმენტის პოტენციალის მიღება და გამოყენებანი. სპინის ფიზიკა და პოლარიზაციული მოვლენები ღრმად არადრეკად პროცესებში.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 126

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1989

  პროფესორი

 3. 1983

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1967

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1962-1965

  ასპირანტი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბგგი (დუბნა)
 6. 1957-1962

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2010 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  თსუ, მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი
 2. 2009 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 3. 2006-2010
  სრული პროფესორი
  თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 4. 1995-2006
  კათედრის გამგე
  თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტის თეორიული ფიზიკის კათედრა
 5. 1986-1995
  კათედრის გამგე
  თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტის ზოგადი ფიზიკის კათედრა
 6. 1981-1986
  ლაბორატორიის გამგე
  მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი, ველის კვანტური თეორიის ლაბორატორია
 7. 1973-1981
  განყოფილების გამგე
  თსუ ფიზიკის ფაკულტეტის მაღალი ენერგიების პრობლემური სამეცნიეროკვლევითი ლაბორატორიის ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორიის განყოფილება
 8. 1969-1973
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტის ბირთვული ფიზიკის სამეცნიერო-საკვლევი ლაბორატორია
 9. 1965-1969
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტის ბირთვული ფიზიკის სამეცნიერო-საკვლევი ლაბორატორია

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2010
  ილია ვეკუას სახელობის სამეცნიერო პრემია
 • 2009
  საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერებაში
 • 2005
  ივანე ჯავახიშვილის ოქროს მედალი
 • 2002
  ფრიდრიხ ნანსენის საერთაშორისო ფონდის ოქროს მედალი
 • 1998
  ღირსების ორდენი
 • 1983
  პეტრე მელიქიშვილის სახელობის პრემია