მისამართი

კოსტავას ქ. #77, თბილისი - 0175

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 236 51 55

@: A_prangi@gtu.ge

ფრანგიშვილი არჩილ

აკადემიკოსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 120 სამეცნიერო ნაშრომი, 7 მონოგრაფია, 5 სახელმძღვანელო.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1993

  პროფესორი

 4. 1992

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1987

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1978-1983

  ინჟინერ-სისტემტექნიკოსი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009-2019
  რექტორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 2. 2008-2009
  რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 3. 2007 - დღემდე
  პრეზიდენტი
  საქართველოს საინჟინრო აკადემია
 4. 2005-2008
  რექტორის მოადგილე
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 5. 2006 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 6. 1993-2006
  პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 7. 2002-2005
  საქართველოს პრეზიდენტის საგანგებო რწმუნებული ენერგეტიკის სფეროში
 8. 1992-2005
  ლაბორატორიის სამეცნიერო ხელმძღვანელი
  კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია
 9. 1992-2003
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მართვის სისტემების და ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტი
 10. 1988-1992
  კათედრის დოცენტი, ლაბორატორიის სექტორის გამგე
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 11. 1987-1988
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპრობლემო ლაბორატორია