მისამართი

ჭავჭავაძის გამზირი 60-ბ, 0179, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: +995 032 2 796 796

@: givi_gava@yahoo.com

გავარდაშვილი გივი

აკადემიკოსი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ჰიდრომელიორაცია (ირიგაცია, დრენაჟი, ეროზია); საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების ლაბორატორიული მსხვილმასშტაბიანი მოდელირება; სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უსაფრთხოება და პრობლემების პროგნოზირება, მათი კონტროლი; ნიადაგის ეროზიული პროცესების პროგნოზი და მის მართვა; წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის თანამედროვე მეთოდები კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით; ჰიდროტექნიკური ნაგებობები; ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მუშაობის საიმედოობისა და რისკის შეფასება; გარემოსდამცავი ინოვაციური ნაგებობების კონსტრუქციების დამუშავება; ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენების პროგნოზირება და მათი საწინააღმდეგო ნაგებობების დამუშავება თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 250-ზე მეტი, მათ შორის 15 მონოგრაფია, 12 სახელმძღვანელო.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2022

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2000

  პროფესორი

 3. 1996

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1987

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1981-1984

  ასპირანტი

  საქართველოს ჰიდროტექნიკის და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 6. 1976-1981

  უმაღლესი

  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2018 წლიდან - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 2. 2012 – დღემდე
  პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 3. 2011 წლიდან - დღემდე
  დირექტორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 4. 2010 – 2011
  სრული პროფესორი
  აკრედიტირებული ,,საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ – ბრიტანული ინსტიტუტი
 5. 2007 - 2011
  დირექტორი
  სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 6. 2005 – 2006
  დირექტორის მოადგილე სასწავლო და სამეცნიერო დარგში
  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი
 7. 2005 - 2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 2002 – 2005
  კათედრის გამგე, პროფესორი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი
 9. 1997 – 2000
  პროფესორი
  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
 10. 1996 - 2003
  ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი
 11. 1987 – 1996
  ღვარცოფული ნაკადების ნატურაში კვლევის სექტორის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი
 12. 1985 – 1987
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2019
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დიპლომი, იუნესკოს მიერ დაწესებული მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ,,ჰიდრომელიო¬რაციის“ დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 • 2018
  უკრაინის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მედალი უკრაინულ-ქართულ მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის
 • 2014
  ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი (ქ. ვუჰანი)
 • 2013
  ღირსების ორდენი
 • 2012
  ჩესტოხოვას პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის დიპლომი და ვერცხლის მედალი
 • 2011
  ვროცლავის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებათა უნივერსიტეტის დიპლომი და ვერცხლის მედალი
 • 1985
  ახალგაზრდა გამომგონებლების მსოფლიო გამოფენის დიპლომანტი, პლოვდივი, ბულგარეთი