მისამართი

მ. კოსტავას 77, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 236 54 41

@: gggia@posta.ge

გოგიჩაიშვილი გიორგი

წევრ-კორესპონდენტი

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 100-ზე მეტი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1986

  პროფესორი

 3. 1983

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1969

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1958-1963

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2007 - დღემდე
  დეპარტამენტის უფროსი
  სტუ, ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტი
 2. 1991
  კათედრის გამგე
  სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა
 3. 1985
  პროფესორი
  სპი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა
 4. 1971
  დოცენტი
  სპი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა
 5. 1963
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სპი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო ლაბორატორია