მისამართი

რუსთაველის გამზ. № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 293-19-67

@: g.kvesitadze@science.org.ge

კვესიტაძე გიორგი

აკადემიკოსი

აკადემიის გენერალური მრჩეველი

ბიოგრაფია

კავკასიის ბიომრავალფეროვნების შესწავლა, მიკროორგანიზმების, მათ შორის მათი ექსტრემოფილური ფორმების, კოლექციების შექმნა, შემდგომი სელექცია და სამრეწველო მნიშვნელობის მქონე სტაბილური ფერმენტების (ამილა-ზები, ცელულაზები, პროტეაზები, ლიპაზები და სხვ.) პროდუცენტების სელექცია. ფერმენტების სტრუქტურულ-ფუნქციური დახასიათება;
მიკრობული ჰიდროლაზური ფერმენტების იმობილიზების ეფექტური მეთოდების შემუშავება და მათი გამოყენების სფეროები;
ლიგნოცელულოზური და სახამებლის შემცველი განახლებადი სუბსტრატების (მათ შორის სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის ნარჩენების) ფერმენტული ჰიდროლიზი;
ახალი თაობის ლიგნოცელულოზის დამშლელი ფერმენტები. საქართველოში პირველი და ერთადერთი სამრეწველო ბიოტექნოლოგიური ქარხნის „ბიოტექი“ დამაარსებელი;
მიკროორგანიზმებისა და მცენარეების მიერ გარემოს დამაბინძურებელი ორგანული ტოქსიკური ნაერთების გარდა-ქმნის უნარის შესწავლა.
ამ კვლევების საფუძველზე დამუშავებულია გარემოს დაცვის ახალი გლობალური კონცეფცია; ბიო- და ფიტორემე-დიაციული ტექნოლოგიები.

გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა – 400

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1988

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1984

  პროფესორი

 3. 1983

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1980

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ა. ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭო.
 5. 1966-1969

  ასპირანტი

  ა. ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტი, მოსკოვი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
 6. 1961

  უმაღლესი

  საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2023 - დღემდე
  აკადემიის გენერალური მრჩეველი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2013-2023
  პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 2013- დღემდე
  დირექტორი
  დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 4. 2012-დღემდე
  დირექტორი
  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
 5. 2011- დღემდე
  პროფესორი
  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
 6. 2004-2013
  აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
 7. 1972-2010
  მოწვეული პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნიკურ უნივერსიტეტი, საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტი
 8. 1987-2008
  დირექტორი
  ს. დურმიშიძის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 9. 1984-2008
  პროფესორი
  საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 10. 1994-1998
  სახელმწიფოს მეთაურის მრჩეველი მეცნიერებაში ეკოლოგიის მიმართულებით
  საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატი
 11. 1988-1996
  ბიოტექნოლოგიის კათედრის გამგე
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 12. 1992-1994
  მინისტრი
  საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო
 13. 1984-1987
  თავმჯდომარის მოადგილე
  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სახელმწიფო კომიტეტი
 14. 1983-1987
  დირექტორის მოადგილე
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 15. 1966-1983
  ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 16. 1965-1966
  ცვლის უფროსი, მთავარი საამქროს უფროსი
  ახმეტის საფუვრის ქარხანა

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2019
  დატუნ შუანხუანის სამრეწველო ასოციაციის სპეციალური კონსულტანტი
 • 2017
  Quli მეგობრობის პრემია
  ჩინეთის შანდონის პროვინციის სახალხო მთავრობის
 • 2017
  საპატიო პროფესორი
  ყაზახეთის ნაციონალური აგრარული უნივერსიტეტი
 • 2017
  მედალი
  მოლდოვის მეცნიერებათა აკადემია
 • 2017
  საპატიო დოქტორი
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
 • 2016
  უცხოელი წევრი
  რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემია
 • 2016
  საპატიო მოქალაქე
  ქ. თბილისი
 • 2015
  საპატიო დოქტორი
  რუმინეთის კონსტანცის „ოვიდიოს“ უნივერსიტეტი
 • 2015
  დონის ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი
 • 2014
  დაჯილდოვებულია"ჰეიდარ ალიევის მედლით" აზერბაიჯანელ მეცნიერებთან ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის
 • 2014
  სამახსოვრო მედალი
  მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაცია
 • 2013
  წევრი
  მსოფლიო ხელოვნების და მეცნიერების აკადემია
 • 2013
  წევრი
  ევროპის მეცნიერებათა და ხელოვნების აკადემიის
 • 2006
  საპატიო მოქალაქე
  აშშ, ჯორჯია შტატი
 • 2005-2006
  წევრი
  AEHS (The Association for Environmental Health and Sciences)
 • 1999-2001
  ასოცირებული წევრი
  NATO, Life Sciences and Technologies Panel