მისამართი

რუსთაველის გამზ. № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 299-88-91

@: g.kvesitadze@science.org.ge

კვესიტაძე გიორგი

აკადემიკოსი

ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

ბიოგრაფია

კავკასიის ბიომრავალფეროვნების შესწავლა, მიკროორგანიზმების, მათ შორის მათი ექსტრემოფილური ფორმების, კოლექციების შექმნა, შემდგომი სელექცია და სამრეწველო მნიშვნელობის მქონე სტაბილური ფერმენტების (ამილა-ზები, ცელულაზები, პროტეაზები, ლიპაზები და სხვ.) პროდუცენტების სელექცია. ფერმენტების სტრუქტურულ-ფუნქციური დახასიათება;
მიკრობული ჰიდროლაზური ფერმენტების იმობილიზების ეფექტური მეთოდების შემუშავება და მათი გამოყენების სფეროები;
ლიგნოცელულოზური და სახამებლის შემცველი განახლებადი სუბსტრატების (მათ შორის სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის ნარჩენების) ფერმენტული ჰიდროლიზი;
ახალი თაობის ლიგნოცელულოზის დამშლელი ფერმენტები. საქართველოში პირველი და ერთადერთი სამრეწველო ბიოტექნოლოგიური ქარხნის „ბიოტექი“ დამაარსებელი;
მიკროორგანიზმებისა და მცენარეების მიერ გარემოს დამაბინძურებელი ორგანული ტოქსიკური ნაერთების გარდა-ქმნის უნარის შესწავლა.
ამ კვლევების საფუძველზე დამუშავებულია გარემოს დაცვის ახალი გლობალური კონცეფცია; ბიო- და ფიტორემე-დიაციული ტექნოლოგიები.

გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა – 400

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1988

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1984

  პროფესორი

 3. 1983

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1980

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ა. ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭო.
 5. 1966-1969

  ასპირანტურა

  ა. ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტი, მოსკოვი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
 6. 1961

  უმაღლესი

  საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2013- დღმდე
  პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2013- დღემდე
  დირექტორი
  დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 3. 2012-დღემდე
  დირექტორი
  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
 4. 2011- დღემდე
  პროფესორი
  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
 5. 2004-2013
  აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
 6. 1972-2010
  მოწვეული პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნიკურ უნივერსიტეტი, საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტი. ლექციების კურსი: ბიოქიმია, ბიოტექნოლოგია, ენზიმოლოგია, ცილის ქიმია
 7. 1987-2008
  დირექტორი
  მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტის, რომელსაც 1998 წლიდან ეწოდა ს. დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 1984-2008
  პროფესორი
  საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 9. 1994-1998
  სახელმწიფოს მეთაურის მრჩეველი მეცნიერებაში ეკოლოგიის მიმართულებით
  საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატი
 10. 1988-1996
  ბიოტექნოლოგიის კათედრის გამგე (დაარსებულია პროფესორ გიორგი კვესიტაძის მიერ)
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 11. 1992-1994
  მინისტრი
  საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო
 12. 1984-1987
  თავმჯდომარის მოადგილე
  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სახელმწიფო კომიტეტი
 13. 1983-1987
  დირექტორის მოადგილე
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 14. 1966-1983
  ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 15. 1965-1966
  ცვლის უფროსი, მთავარი საამქროს უფროსი
  ახმეტის საფუვრის ქარხანა

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2017
  Quli მეგობრობის პრემია
  ჩინეთის შანდონის პროვინციის სახალხო მთავრობის
 • 2017
  საპატიო პროფესორი
  ყაზახეთის ნაციონალური აგრარული უნივერსიტეტი
 • 2017
  მედალი
  მოლდოვის მეცნიერებათა აკადემია
 • 2017
  საპატიო დოქტორი
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
 • 2016
  უცხოელი წევრი
  რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემია
 • 2016
  საპატიო მოქალაქე
  ქ. თბილისი
 • 2015
  საპატიო დოქტორი
  რუმინეთის კონსტანცის „ოვიდიოს“ უნივერსიტეტი
 • 2015
  სამახსოვრო მედალი
  რუმინელ მეცნიერთა აკადემიასთან ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის
 • 2015
  დონის ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი
 • 2014
  დაჯილდოვებულია"ჰეიდარ ალიევის მედლით" აზერბაიჯანელ მეცნიერებთან ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის
 • 2014
  სამახსოვრო მედალი
  მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაცია
 • 2013
  წევრი
  მსოფლიო ხელოვნების და მეცნიერების აკადემია
 • 2013
  წევრი
  ევროპის მეცნიერებათა და ხელოვნების აკადემიის
 • 2013
  ხელმძღვანელი
  საქართველოს ბიოუსაფრთხოების ასოციაცია
 • 2013 წლიდან
  წევრი
  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სადოქტორო სადისერტაციო საბჭო
 • 2006
  საპატიო მოქალაქე
  აშშ, ჯორჯია შტატი
 • 2005-2006
  წევრი
  AEHS (The Association for Environmental Health and Sciences)
 • 1999-2001
  ასოცირებული წევრი
  NATO, Life Sciences and Technologies Panel