მისამართი

ბოტანიკურის ქ. #1, თბილისი - 0105

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 272 21 14

@: nakgeorg@gmail.com

ნახუცრიშვილი გიორგი

წევრ-კორესპონდენტი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: მაღალმთის მცენარეულობა: ბიომრავალფეროვნება, ეკოლოგია, გეოგრაფია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 160

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1986

  წევრ-კორესპონდენტი

  ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1979

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1972

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1961

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1956-1959

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 6. 1951-1956

  უმაღლესი

  თსუ, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  პროფესორი, ემერიტუსი
  ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2006 - დღემდე
  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი
 3. 2006-2009
  სრული პროფესორი
  ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1980-2006
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1967-1980
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1982-2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 7. 1973-2006
  განყოფილების გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტის მაღალმთის მცენარეთა ეკოლოგიის განყოფილება
 8. 1966-1973
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 9. 1961-1966
  სწავლული მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
 10. 1959-1961
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი