მისამართი

მ. ალექსიძის ქ. №1, 0171, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 223 50 70

@: georgech123@yahoo.com

ჩაგელიშვილი გიორგი

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: უწყვეტი გარემოს (მათ შორის პლაზმის) დინამიკა, ასტროფიზიკა, არაწრფივი დინამიკა და თვითორგანიზაცია, ტურბულენტობა არაერთგვაროვან დინებებში; არაწრფივი განივი კასკადი და სუბკრიტიკული ტურბულენტობა წანაცვლებით დინებებში; წანაცვლებითი დინებების არაორთოგონალობით გამოწვეული შეშფოთებათა მოდების წრფივი ბმა;
თვითორგანიზაცია და ტურბულენტობა:
– ჰიდროდინამიკურ და მაგნიტოჰიდროდინამიკურ ბრტყელ წანაცვლებით დინებებში,
– დიფერენციალურად მბრუნავ, დამაგნიტებულ, სტრატიფიცირებულ ასტროფიზიკურ დიკსოებში,
– გეოფიზიკურ დინებეში,
– მართვად თერმობირთვულ პლაზმაში

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 110 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1990

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1979

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინტიტუტი
 5. 1974-1977

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინტიტუტი
 6. 1969-1974

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  გეოფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2007 - დღემდე
  მკვლევარი
  აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 1997-2007
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია
 4. 1991-1997
  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია
 5. 1986-1991
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია
 6. 1978-1986
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2002
  საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში