მისამართი

რუსთაველის 52, 0108, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 61 25

@: giajaparidze@gmail.com

ჯაფარიძე გიორგი

აკადემიკოსი

მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ბიოგრაფია

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა დაბალი სივრცითი განზომილების მქონე ძლიერ კორელირებულ კვანტური სისტემების თეორია. საკითხის აქტუალობას განსაზღვრავს  უკანასკნელ წლებში ნანოტექნოლოგიის დარგში  მიღწეული წარმატებები, რამაც შესაძლებელი გახადა  სრულიად უჩვეულო თვისებების მქონე ახალი მასალების მიღება და ნანოელექტრონიკაში გამოყენება. ჩვენი თეორიული კვლევების ძირითადი მიზანია ამ ახალ მასალებში ძლიერი კორელაციებით განპირობებული უჩვეულო კვანტური კოოპერატიული თვისებების შესწავლა მათი ნანოელექტრონიკის მოწყობილობებში გამოყენების მიზნით.  სამეცნიერო ინტერესების დეტალური ნუსხა შეიცავს  დაბალგანზომილებიანი ელექტრონული და მაგნიტური სისტემების თეორიას, მაღალტემპერატურულ ზეგამტარობას, ლითონი–იზოლატორი კვანტური ფაზური გადასვლების თეორიას, ტოპოლოგიური კვანტური მასალების თეორიას.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 70 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 2010

  პროფესორი

 4. 1998

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1983

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1975-1978

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი
 7. 1970-1975

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2019 - დღემდე
  აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
 2. 2017 - დღემდე
  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
  ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
 3. 2013 - დღემდე
  კომისიის თავმჯდომარე
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „ბირთვული ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების კომისია“
 4. 2009 - დღემდე
  პროფესორი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 2005-2009
  მიწვეული პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 2012 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის მასობრივი განადგურების იარაღის განუვრცელებლობის ხელშემწყობი ცენტრი
 7. 2010-2012
  მეცნიერი თანამშრომელი
  ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი
 8. 2005-2010
  განყოფილების გამგე
  ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილება
 9. 2002-2005
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი
 10. 1998-2001
  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი
 11. 1984-1998
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი
 12. 1978-1984
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2013
  ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის პრემია ფიზიკაში
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია