მისამართი

კოსტავას ქ. #77, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 87 03

@: l.putkaradze@science.org.ge

გოგიაშვილი ომარ

აკადემიკოსი

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ქართული პოლიტიკური აზრი (ისტორია და თანამედროვეობა); ილია ჭავჭავაძის მემკვიდრეობა პოლიტიკურ ფილოსოფიაში, იდეოლოგიაში, პოლიტიკაში; რუსულ-ქართული პოლიტიკურ-კულტუროლოგიური ურთიერთობები უკანასკნელ ოცწლეულში (ქართველოფობია რუსეთში); პოლიტიკური მეცნიერებების პრობლემატიკა უმაღლესი სკოლის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: ლექციების 5 კურსი, სახელმძღვანელო პოლიტიკურ მეცნიერებებში (რედაქტორი და ერთ-ერთი ავტორი), 70 სტატია სამეცნიერო კრებულებში, კონფერენციების მასალებში, 3 საქართველოს და უცხოეთის პერიოდულ გამოცემებში, 3 წიგნი და 19 მონოგრაფია ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2020

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1989

  პროფესორი

 3. 1987

  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1977

  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1964-1968

  ასპირანტი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი
 6. 1959-1964

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2016 - დღემდე
  რექტორის მრჩეველი
  საქართველოს სპორტის უნივერსიტეტი
 2. 2015 - დღემდე
  პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 3. 2007
  პროფესორი
  ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 2005-2007
  სრული პროფესორი
  სპორტის აკადემია
 5. 1998-2006
  დირექტორი, კათედრის გამგე
  პოლიტიკურ მეცნიერებათა კვლევის ცენტრი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის კათედრა
 6. 1984-2005
  რექტორი
  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია
 7. 1975-1979
  დეკანის მოადგილე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი
 8. 1978
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი
 9. 1973
  უფროსი მასწავლებელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი
 10. 1970-1973
  სტუდენტი – ახალგაზრდობის განყოფილების გამგე
  საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი
 11. 1967-1970
  კომიტეტის მდივანი
  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის კომკავშირი