მისამართი

კოსტავას 77, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 236 33 21

@: d.tavkhelidze@ gtu.ge

თავხელიძე დავით

წევრ-კორესპონდენტი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: მრავალრგოლიანი ბერკეტული მექნიზმების კინემატიკური და დინამიკური ანალიზი და სინთეზი; სამრეწველო რობოტების შემსრულებელი მექნიზმების დინამიკური ანალიზი და სინთეზი; მცირე ელექტრსადგურებისათვის ორმაგი ქმედების (ბანკის ტიპის) ჰიდროტურბინების დაპროექტება, შექმნა და დანერგვა; სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატური დანადგარების შექმნა და დანერგვა; მცირე სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურების დაპროექტება, შექმნა და დანერგვა; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სენსორების გამოყენების ბაზაზე მეტალო-კონსტრუქციების, მუდმივი მინიტორინგისათვის განკუთვნილი დანადგარეების შექმნის საფუძვლების დამუშავება.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 116 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 20 საავტორო მოწმობა და პატენტი, 7 მონოგრაფია და 7 სახელმძღვანელო.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1986

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1971

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1968-1971

  ასპირანტი

  მოსკოვის მანქანათმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 5. 1963-1968

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2008 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 2. 2008 - დღემდე
  დეპარტამენტის უფროსი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერების დეპარტამენტი
 3. 2005-2007
  დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
  სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 4. 1987-2008
  პროფესორი
  სტუ-ს მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის კათედრა
 5. 1987-2005
  კათედრის გამგე
  სტუ-ს მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის კათედრა
 6. 1985-2003
  ლაბორატორიის გამგე
  სტუ-ს ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის ლაბორატორია
 7. 1971-1987
  დოცენტი
  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მანქანათა ნაწილების კათედრა

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2013
  ღირსების ორდენი
 • 2000
  ღირსების მედალი
 • 1986
  საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურიატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში