მისამართი

ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. № 3/5, თბილისი - 0162

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 299 85 71

@: dgmikeladze@gmail.com

მიქელაძე დავით

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

ბიოქიმია, ნეირომეცნიერება,
სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ნერვულ და იმუნურ სისტემებში მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესების მოლეკულური საფუძვლების შესწავლა. უჯრედებში არსებული რეგულაციური სისტემების ფუნქციობის დადგენა, ფიზიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მოქმედების მექანიზმის გარკვევა. კვლევის აქტუალობა განისაზღვრება მეტაბოლური პროცესების რეგულაციური სისტემების მნიშვნელობიდან, რისი ცვლილებებიც საფუძვლად უდევს ნეიროდეგენერაციული და ონკოლოგიური დაავადებების ეტიოპათოგენეზს, მათ მიზანმიმართულ თერაპიას.

სულ 183 სამეცნიერო ნაშრომი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1995-2000

  პროფესორი

  სოროსის საერთაშორისო სასწავლო-სამეცნიერო პროგრამა NSF
 3. 1974-1986

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 4. 1971-1974

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსეთი
 5. 1965-1970

  ბიოლოგი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2008 - დღემდე
  პროფესორი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2005-2008
  პროფესორი, ბიოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 1983 - დღემდე
  ხელმძღვანელი
  ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ბიოქიმიის განყოფილება
 4. 1974 - 1983
  უმცროსი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
  ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია