მისამართი

მ. ალექსიძის 1/9, თბილისი - 0171

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 233 10 39

@: d_shenge@yahoo.com

შენგელია დავით

აკადემიკოსი

ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: პეტროლოგია, მინერალოგია, გეოქიმია, იზოტოპური გეოლოგია, გეოდინამიკის საკითხები, რომლებიც მოიცავს: გრანიტწარმოშობის პრობლემებს; მინერალურ თერმობარიმეტრიას; ტექტონიკის როლს რეგიონალური მეტამორფიზმისა და მაგმური ქანების ფორმირების პროცესში; მაგმატიტებსა და მეტამორფიტებში ცვლადი შედგენილობის პარაგენეტული მინერალების წონასწორობას; სხვადასხვა გენეტური ტიპის გრანიტოიდების დიაგნოსტიკურ ნიშნებს; ფილების ტექტონიკის პოზიციიდან გამომდინარე მაგმატიზმისა და რეგიონული მეტამორფიზმის განვითარების გეოდინამიკურ პირობებს; კავკასიის კრისტალინიკუმის მასშტაბურ გეოლოგიურ-პეტროლოგიურ შესწავლას.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 180 სამეცნიერო ნაშრომი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1982

  პროფესორი

 4. 1973

  გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1962

  გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1961-1966

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიის ინსტიტუტი
 7. 1951-1956

  სამთო ინჟინერ-გეოლოგი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  განყოფილების გამგე
  ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის პეტროლოგიის, მინერალოგიისა და ლითოლოგიის განყოფილება
 2. 1996-2009
  განყოფილების გამგე
  ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის პეტროლოგიის განყოფილება
 3. 1996-2005
  პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედრა
 4. 1979-1996
  კათედრის გამგე
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედრა
 5. 1966-1978
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტი
 6. 1961-1966
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტი