მისამართი

ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5, თბილისი - 0162

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 53 75

@: davidcharkviani@gmail.com

ჩარკვიანი დავით

წევრ-კორესპონდენტი

დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსიტუტი

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 65

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1989

  ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1973

  ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1961-1966

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2007 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 2. 2007-2009
  განყოფილების გამგე
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ზოგადი ფსიქოლოგიის განყოფილება
 3. 1990-2007
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 4. 1996-2000
  პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომის ფსიქოლოგიის კათედრა
 5. 1985-1988
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 6. 1976-1981
  ლაბორატორიის გამგე
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის გამოყენებით ფსიქოლოგიის ლაბორატორია
 7. 1974-1976
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 1972-1974
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 9. 1969-1974
  ჯგუფის ხელმძღვანელი
  ტექნიკური ესთეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსიტუტი