მისამართი

რუსთაველის 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 293 10 34

@: medzmariashvili@gtu.ge

მეძმარიაშვილი ელგუჯა

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

– კოსმოსური და მიწისზედა, სპეციალური დანიშნულების და სამხედროსაინჟინრო ნაგებობები;
– ტრანსფორმირებადი საინჟინრო სისტემების თეორია;
– საქართველოს ტერიტორიის თავდაცვისათვის საინჟინრო მომზადების საკითხები;
– საქართველოს ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების და ბრძოლების სამხედრო-საინჟინრო ზრუნველყოფა;
–  სამხედრო თეორია.

გამოქვეყნებული შროემბის საერთო რაოდენობა: 400-მდე. მათ შორის, ნაწილს მინიჭებული აქვს გრიფი “სრულიად საიდუმლო” და “საიდუმლო”. მათგან მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები – 18.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2005

  სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 3. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1995

  პროფესორი

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 5. 1994

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 6. 1983

  დოცენტი

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 7. 1974

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 8. 1970-1973

  ასპირანტი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსიტუტი
 9. 1964-1969

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2019 - დღემდე
  აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება
 2. 2014 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  სამთო ინსტიტუტი
 3. 2009 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 4. 2000-2006
  პრეზიდენტი
  საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო-საინჟინრო აკადემია
 5. 2006 - დღემდე
  გენერალური კონსტრუქტორი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
 6. 1999-2004
  პარლამენტის წევრი, სამხედრო-სამრეწველო ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე და უმრავლესობის თემატური ლიდერი
  საქართველოს პარლამენტი
 7. 1999-2002
  მინისტრის მრჩეველი ჯარების საინჟინრო უზრუნველყოფის დარგში
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 8. 1991-2005
  სამხედრო-საინჟინრო შეიარაღებისა და სპეციალური ნაგებობების კათედრის გამგე, პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 9. 1989-2006
  გენერალური დირექტორი და გენერალური კონსტრუქტორი
  საქართველოს კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტი
 10. 1985-1989
  მთავარი კონსტრუქტორი და უფროსი
  სამხედრო-კოსმოსური ტექნიკის მოსკოვის სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრალური გაერთიანება “კომეტა” - თბილისის ქვედანაყოფის სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო
 11. 1979-1985
  უფროსი
  სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო M-19
 12. 1977-1979
  ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარე
  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 13. 1976-1979
  თავჯდომარე
  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გაერთიანებული პროფესიული კომიტეტი
 14. 1973-1990
  დოცენტი, პროფესორი, გამგე
  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2018
  ქ. თბილისის და ბათუმის საპატიო მოქალაქე
 • 2009
  გ. ნიკოლაძის სახელობის პრემია
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 • 2004, 2007
  საქართველოს საპატრიარქო სიგელები
 • 2002
  მედალი „ოქროს მარჯვენა ხელი“
  კავკასიის ხალხთა მეცნიერებათა აკადემია
 • 2002
  მედალი „საბრძოლო დამსახურებისათვის“
 • 2002
  ოქროს მედალი „ეროვნულ ეკონომიკაში თანამედროვე სამეცნიერო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის“
 • 2000
  აკადემიკოს მ.ვ. კელდიშის სახელობის მედალი
 • 1999
  ქ. მცხეთის საპატიო მოქალაქე
 • 1999
  ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენი
 • 1999
  იური გაგარინის სახელობის მედალი
 • 1996
  ღირსების ორდენი
 • 1996
  სახელმწიფო პრემიის ლაურეატობის აღმნიშვნელი მედალი
 • 1996
  სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში
 • 1988
  მედალი „პირველი თანამგზავრი“
 • 1986, 1989, 1998
  აკადემიკოს ს.პ. კოროლიოვის სახელობის მედალი
 • 1986
  მედალი „შრომითი თავდადებისათვის“
 • 1983
  მედალი "INTERKOSMOS"