მისამართი

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 229 08 33

@: khintibidze@yahoo.com

ხინთიბიძე ელგუჯა

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფერობი: რუსთველოლოგია, ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობები, ქართულ-ევროპული ლიტერატურული ურთიერთობები.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 240 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1977

  პროფესორი

 4. 1974

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1963

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1956-1960

  ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  ხელმძღვანელი
  თსუ ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი
 2. 1992 - დღემდე
  ხელმძღვანელი
  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ს/ს ინსტიტუტი
 3. 1988-2006
  ლაბორატორიის გამგე
  ქართ.-საზღვარ. ლიტერატურული ურთიერთობის ლაბორატორია
 4. 1985-1993
  პრორექტორი სამეცნიერო მუშაობის დარგში
  ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1976-1985
  დეკანი
  თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი
 6. 1965-1966
  დეკანის მოადგილე
  თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი
 7. 1974 - დღემდე
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძვ.ქართული ლიტერატურის კათედრა
 8. 1965-1974
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძვ.ქართული ლიტერატურის კათედრა
 9. 1963-1965
  მასწავლებელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძვ.ქართული ლიტერატურის კათედრა