მისამართი

შ. რუსთაველის გამზირი №52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 64 45

@: gamkrelidze77@gmail.com

გამყრელიძე ერეკლე

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს: სტრუქტურული გეოლოგია და გეოტექტონიკა; სტრუქტურული გეოლოგია და ტექტონიკური სტრუქტურების ფორმირების მექანიზმი; შარიაჟების მორფოლოგიურ – კინემატიკური თავისებურებები და გენეზისი; ხმელთაშუა ზღვის (ალპურ–ჰიმალაიური) კოლიზიური ოროგენული სარტყლის გეოდინამიკური ევოლუცია და პალეოტექტონიკური რეკონსტრუქციები; ლოთოსფეროს და დედამიწის ქერქის ჰორიზონტალური ტექტონიკური განშრევება და მაგმური და მეტამორფული ქანების ფორმირების გეოდინამიკური პირობები; კავკასიის და მოსაზღვრე რეგიონების ტერეინული ანალიზი.

ყველა ამ მიმართულებით კვლევები 45–ზე მეტი წლის განმავლობაში ტარდებოდა ფილების ტექტონიკის თეორიის საფუძველზე. შედეგები ქვეყნდებოდა პერიოდულ ჟურნალებში და მონოგრაფიების სახით. ისინი სინთეზირებულ იქნა აგრეთვე საქართველოს გეოლოგიურ (2003) და ტექტონიკურ (2013) ციფრული რუკებზე 1:500 000 მასშტაბში.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა  –  200-ზე მეტი

უმაღლესი განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:

 1. 1988

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1985

  პროფესორი

 3. 1983

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1974

  გეოლოგიურ–მინერალოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

  საქ. მეცნ. აკად. გეოლოგიური ინსტიტუტი
 5. 1963

  გეოლოგიურ–მინერალოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქ. მეცნ. აკად. გეოლოგიური ინსტიტუტი
 6. 1958-1961

  ასპირანტი

  საქ. მეცნ. აკად. გეოლოგიური ინსტიტუტი
 7. 1951-1956

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 1988 – დღემდე
  აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
 2. 1975-დღემდე
  ხელმძღვანელი
  ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი - ტექტონიკის, რეგიონული გეოლოგიისა და სეისმოტექტონიკის განყოფილება
 3. 1966-1975
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნ. აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტი
 4. 1961-1966
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნ. აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტი
 5. 1957-1958
  ლაბორანტი
  თბილისის სახ. უნივერსიტეტის გეოლოგიისა და პალეონტოლოგიის კათედრა

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2018
  საქართველოს ეროვნული პრემია
 • 2008
  ა. თვალჭრელიძის სახელობის პრემია
 • 1998
  საქართველოს ღირსების ორდენი
 • 1988
  სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელი
 • 1986
  ა. ჯანელიძის სახელობის პრემია
 • 1984
  XXVII საერთაშორისო გეოლოგიური კონგრესის საპატიო დიპლომი და ვერცხლის ნიშანი
 • 1976
  საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის საპატიო დიპლომი