მისამართი

ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თბილისი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 229-42-88

@: Ikhomeriki@hotmail.com

ლორთქიფანიძე ვაჟა

აკადემიკოსი

მეცნიერული ინტერესების სფერო:

დემოგრაფია. რეგიონალური დემოგრაფიის პრობლემები. ისტორიული დემოგრაფიის პრობლემები.

დემოპოლიტოლოგიური პრობლემების კვლევა. დემოსოციოლოგიური პრობლემების კვლევა.

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა: 70-ზე მეტი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2018

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2002

  პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 1998

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი
 4. 1993

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი
 5. 1975-1978

  ასპირანტი

 6. 1968-1973

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2014 - დღემდე
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2007-2014
  სრული პროფესორი
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 3. 2014-2018
  ასოცირებული პროფესორი
  საპატრიარქოს უნივერსიტეტი
 4. 2010-2014
  მოწვეული პროფესორი
  საპატრიარქოს უნივერსიტეტი
 5. 2001-2004
  წევრი, პოლიტიკური ფრაქცის თავმჯდომარე
  საქართველოს პარლამენტი
 6. 2000-2006
  დემოგრაფიის კათედრის დამაარსებელი და კათედრის გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 1999-2000
  დემოგრაფიული კვლევის სამეცნიერო-სასწავლო ლაბორატორიის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 8. 1998-2000
  სახელმწიფო მინისტრი
  საქართველოს მთავრობა
 9. 1995-1998
  საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
  საქართველოს საელჩო რუსეთში
 10. 1995-1998
  წევრი
  საქართველოს პარლამენტი
 11. 1992-1995
  ხელმძღვანელი
  საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის აპარატი
 12. 1992-1992
  მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი განათლებისა და მეცნიერების დარგში
  საქართველოს სახელმწიფო საბჭო
 13. 1991-1996
  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი
 14. 1990-1991
  მინისტრის პირველი მოადგილე სოციალური უზრუნველყოფის დარგში
  საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო
 15. 1989-1990
  მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე
  საქართველოს მთავრობა
 16. 1983-1986
  პირველი მდივანი
  საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი
 17. 1972-1973
  მეცნიერ-თანამშრომელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი