მისამართი

ინგოროყვას 8, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 75 45

@: vazha_shen@posta.ge

შენგელია ვაჟა

წევრ-კორესპონდენტი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ქართველურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ (განსაკუთრებით აფხაზურ-ჩერქეზულ) ენათა სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხების კვლევა; ამ ენათა ფონეტიკური სისტემის, გრამატიკული წყობისა და ლექსიკის ანალიზი, სინქრონული და დიაქრონიული თვალსაზრისით.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 150-მდე.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1999

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1968

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1963-1966

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 5. 1958-1963

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  განყოფილების ხელმძღვანელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
 2. 1987-2006
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 3. 1986-1987
  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 4. 1975-1986
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 5. 1972-1975
  სწავლული მდივანი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 6. 1968-1972
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 7. 1966-1968
  ლექსიკოლოგიის განყოფილება
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი