მისამართი

ი.ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თბილისი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 222-02-41

@: papavavladimer@yahoo.com

პაპავა ვლადიმერ

აკადემიკოსი

აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა:

30-ზე მეტი წიგნი და მონოგრაფია, 400-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1989

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1982

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ცენტრალური ეკონომიკურ-მათემატიკური ინსტიტუტი
 5. 1979-1982

  ასპირანურა

  სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ცენტრალური ეკონომიკურ- მათემატიკური ინსტიტუტი
 6. 1972-1977

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო- ეკონომიკური ფაკულტეტი, ეკონომიკური კიბერნეტიკის სპეციალობა

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2014 – დღემდე
  პროფესორი
  ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2013 - 2016
  რექტორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 2008 – დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 4. 2005-2006
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 5. 2004-2007
  თავმჯდომარის მოადგილე
  საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი, საქართველოს პარლამენტი
 6. 2004–2008
  წევრი
  საქართველოს პარლამენტი
 7. 2003–2005
  პროფესორი, კათედრის გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაკროეკონომიკის კათედრა
 8. 2000–2005
  პროფესორი
  ევროპის მენეჯმენტის სკოლა - ESM
 9. 2001 – დღემდე
  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
  საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფონდი
 10. 2000–2001
  საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე
  მთავრობის კანცელარია
 11. 1996–2000
  მეცნიერ-ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნირებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის
 12. 1994–2000
  საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი
  საქართველოს მთავრობა
 13. 1991–1996
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნირებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 14. 1990–1996
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 15. 1982-1991
  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნირებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 16. 1977–1979
  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნირებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2019
  Doctor Honoris Causa, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2017
  Doctor Honoris Causa
  აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 • 2016
  Doctor Honoris Causa
  ბუქარესტის ეკოლოგიური უნივერსიტეტი
 • 2015
  Doctor Honoris Causa
  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2015
  Doctor Honoris Causa
  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2008
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის პრემია
 • 2004
  საქართველოს სახელმწიფო პრემია
 • 1987
  საქართველოს განათლების სამინისტროს რესპუბლიკური პრემია