მისამართი

თევდორე მღვდლის ქუჩა 13, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 223-13-16

@: zurikok@hotmail.com

ქევანიშვილი ზურაბ

აკადემიკოსი

აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის დირექტორი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ადამიანის სმენის სისტემის ფუნქციის და დისფუნქციის პრეციზიული ანალიზი. კვლევათა კომპლექსში შიგნითა ყურის აკუსტიკური და სმენის ცენტრალური გზის ელექტრული ფენომენები არიან პარალელურად ჩართულნი. თანამედროვე გამასაშუალებელი ტექნიკური საშუალებებით ოტოაკუსტიკური ემისიების და სმენის გამოწვეული პოტენციალების მახასიათებლების შესწავლა წარმოებს. კერძოდ, ნორმალური სმენის ინდივიდებში მიღებული მონაცემები სმენადაქვეითებულთა დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პროცესებში პოულობს გამოყენებას. ობიექტურ კრიტერიუმთა მოხმობით, სმენადაქვეითებულების კონტინგენტი სასმენ აპარატთა და კოხლეარულ იმპლანტთა პოტენციურ მომხმარებლებად დიფერენცირდება. სამეცნიერო ინტერესების ნუსხაში ქვეყნის მასშტაბით ახალშობილთა სმენის მასობრივი სკრინინგიც არის წარმოდგენილი. აუდიოლოგიური პათოლოგიების უარყოფითი დინამიკის პრევენციას, ჰაბილიტაციის/რეჰაბილიტაციის პროცესების მეცნიერულად დასაბუთებულ ოპტიმიზაციას ექცევა შერჩევითი ყურადღება.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 385 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია და რამოდენიმე ბუკლეტი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2018

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1985

  პროფესორი

 4. 1983

  დოცენტი

 5. 1982

  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

 6. 1969

  მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

 7. 1965-1968

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 1965

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 1990 - დღემდე
  დირექტორი
  აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი
 2. 1975-1990
  ელექტროფიზიოლოგიური განყოფილების გამგე
  აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი
 3. 1983 - დღემდე
  პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია
 4. 1996 - დღემდე
  პროფესორი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2001
  ღირსების ორდენი
 • 1986
  საპატიო ნიშნის ორდენი