მისამართი

ე. მინდელის ქ. # 10, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 232 56 39

@: t_natriashvili@yahoo.com

ნატრიაშვილი თამაზ

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

საავტომობილო ძრავების სიმძლავრის, ეკონომიური და ეკოლოგიური მაჩვენებლების კვლევა და გაუმჯობესება, საავტომობილო ძრავებზე ალტერნატიული საწვავების გამოყენება, ახალი ტექნოლოგიური მანქანების დამუშავება, სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების კვლევა, მყარი სხეულების დარტყმითი პროცესების შესწავლა, რობოტიზებული სისტემების დამუშავება, ენერგიის არატრადიციული წყაროების გამოყენება.

-2006 წლიდან  არის პრიორიტეტული პროგრამის „ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავება მანქანათმშენებლობასა და სატრანსპორტო საშუალებებში“ კოორდინატორი და ხელმძღვანელი. პროგრამა მოიცავს  დისტანციურად მართვადი მობილური მანქანების დამუშავებას,  სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების კვლევას, მყარი სხეულების დარტყმითი პროცესების შესწავლას, ტექნოლოგიური და სპეციალური დანიშნულების მანქანა იარაღების დამუშავებას.

გამოქვეყნებული აქვს 160-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის 4 მონოგრაფია და 2 სახელმძღვანელო. მიღებული აქვს 11 საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე და პატენტი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2018

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2003

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1982

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1967-1972

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  დირექტორი
  სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
 2. 2011 - დღემდე
  მოწვეული პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 3. 1995-2006
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში
  რაფიელ დვალის სახელობის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
 4. 1991-1995
  განყოფილების ხელმძღვანელი
  რაფიელ დვალის სახელობის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
 5. 1985-1991
  ლექტორი
  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
 6. 1984-1990
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
 7. 1974-1984
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
 8. 1972-1974
  უფროსი ტექნიკოსი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2011
  საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში