მისამართი

მ. ალექსიძის ქ. #1, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 233 28 67

@: tamaz.chelidze@gmail.com

ჭელიძე თამაზ

აკადემიკოსი

აკადემიკოს-მდივანი
მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევა არაერთგვაროვანი სხეულების ფიზიკაში ქანების, ბიოობიექტების, მარცვლოვანი და კოლოიდური ობიექტების ჩათვლით; ეკოგეოფიზიკა; ზედაპირული ფიზიკა-ქიმიური პროცესები; საძიებო და საინჟინრო გეოფიზიკა; არქეოგეოფიზიკა; ჰიდროგეოფიზკა; გეოთერმია; დრეკადობა და სეისმურობა; რღვევის სტატისტიკური ფრაქტალური მოდელები; არაწრფივი დინამიკა გეოფიზიკაში; მიწისძვრების ფიზიკა; სეისმური პროცესის ტრიგერირება  და სინქრონიზაცია; ხახუნის და სტიკ-სლიპის ფიზიკა; სეისმური საშიშროების და სეისმური რისკის შეფასება; მიწისძვრების პროგნოზი; მიწისქვეშა წყლების სეისმოჰიდრავლიკა; მულტი-რისკები, კატასტროფების რისკების შემცირება, ადრეული შეტყობინების სისტემები.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის და 7 მონოგრაფიის ავტორი ან თანაავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1989

  პროფესორი

 4. 1985

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი

  დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი, მოსკოვი
 5. 1975

  ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

  კოლოიდების და წყლის ქიმიის ინსტიტუტი, კიევი
 6. 1964

  ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 1952-1957

  მაგისტრი

  მ. ლომონოსოვის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  თავმჯდომარე
  მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო
 2. 2008-2010
  პროფესორი
  საქართველოს საპატრიარქოს უნივერსიტეტი
 3. 1997-2006
  კათედრის გამგე
  თსუ, საძიებო გეოფიზიკის კათედრა
 4. 1992-2006
  დირექტორი
  მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
 5. 1996-2006
  საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროპის საბჭოსთან არსებული დიდი კატასტროფების შეთანხმებაში (EUR-OPA)
 6. 1996 - დღემდე
  დირექტორი
  ევროპული ცენტრის “მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკი"
 7. 1994-1997
  მიწვეული პროფესორი
  რენის (საფრანგეთი) უნივერსიტეტი
 8. 1987-1992
  მიწვეული პროფესორი
  სტრასბურგის უნივერსიტეტი
 9. 1978-1992
  ვიცე-დირექტორი
  მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2009
  მ. ნოდიას სახელობის პრემია -
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 • 1998
  მ. ალექსიძის სახელობის პრემია -
  საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
 • 2000
  ღირსების ორდენი