მისამართი

გოთუას 14, თბილისი - 0160

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 237-03-00

@: temurnan@yahoo.com

ნანეიშვილი თემურ

აკადემიკოსი

ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სამეცნიერო კონსულტანტი

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ექსპერიმენტული ნეიროფსიქოლოგია, ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია, მეხსიერების ნეიროფიზიოლოგია, ნეიროდეგენერაციული და ნეიროგანვითარების დარღვევების პათოფიზიოლოგიური მექანიზმები.

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა: 2 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო სამედიცინო პროფილის უმაღლესი სასწავლებლებისთვის და 150-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2006

  პროფესორი

 3. 1986

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1967

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1963-1966

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 6. 1958-1963

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2014 - დღემდე
  სამეცნიერო კონსულტანტი
  ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
 2. 2013-2018
  ვიცე-პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 2011 - დღემდე
  ემერიტუს პროფესორი
  აკაკი წერეთლის სახ სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 2010-2018
  სრული პროფესორი; ნეირობიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი
  საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 5. 2006-2010
  სრული პროფესორი
  აკაკი წერეთლის სახ სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 2000-2006
  სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 7. 2000-2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 1985-2006
  ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მეხსიერების ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია
 9. 1971-1985
  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 10. 1966-1971
  უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი