მისამართი

შ. რუსთაველის გამზ. № 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 593 31 43 38

@: temurnan@yahoo.com

ნანეიშვილი თემურ

აკადემიკოსი

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ექსპერიმენტული ნეიროფსიქოლოგია, ნეიროფიზიოლოგია და ელექტროფიზიოლოგია

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა:

29 სამეცნიერო პუბლიკაციის, მათ შორის 6 წიგნის (2 სახელმძღვანელო)

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2010 - დღემდე

  პროფესორი

  საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 3. 2010 - დღემდე

  ემერიტუს პროფესორი

  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 2006 - 2010

  პროფესორი

  აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1986

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1967

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 1963 - 1966

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 1958 - 1963

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2013-2017
  ვიცე-პრეზიდენტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2010 - დღემდე
  ნეირობიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი
  საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
 3. 2000 - 2006
  სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 4. 2000 - 2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 5. 1985 - 2006
  გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მეხსიერების ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია
 6. 1971 - 1985
  მეცნიერ თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 7. 1966 - 1971
  უმცროცი მეცნიერ თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი