მისამართი

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10 კმ,
თბილისი - 0159

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 252 80 26

@: tberidze@hotmail.com

ბერიძე თენგიზ

აკადემიკოსი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

მეცნიერული ინტერესების სფერო: მოლეკულური ბიოლოგია, ბიოქიმია

გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა: 70

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1993

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1989

  პროფესორი

 3. 1988

  წევრ - კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1980

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

  მოსკოვის ა. ნ. ბახის სახ. ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 5. 1967

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  მოსკოვის ა. ნ. ბახის სახ. ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 6. 1963-1967

  ასპირანტი

  მოსკოვის ა. ნ. ბახის სახ. ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 7. 1957-1962

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  პროფესორი
  ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 1989-1999
  პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 1969 - დღემდე
  ხელმძღვანელი
  ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ნუკლეინის მჟავების ლაბორატორია
 4. 1968-1969
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 5. 1967-1968
  პოსტდოკი
  ცილის ინსტიტუტი, პუშჩინო, რუსეთი
 6. 1963-1966
  ასპირანტი
  ბოტანიკის ინსტიტუტი
 7. 1962-1963
  მეცნიერი თანამშრომელი
  ბოტანიკის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2011
  ს. დურმიშიძის სახელობის პრემია ბიოქიმიის დარგში
 • 1999
  ღირსების ორდენი