მისამართი

გოთუას ქ. # 12, თბილისი - 0160

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 237-17-29

@: biophys@myoffice.ge

ზაალიშვილი თენგიზ

აკადემიკოსი

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ეუკარიოტული გენომის სტრუქტურა და ფუნქცია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 60

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2022

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1992

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1983

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1971-1974

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი
 6. 1966-1971

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, განყოფილების ხელმძღვანელი
  მოლეკულური ბიოლოგიისა და მოლეკულური ფიზიკის ინსტიტუტის გენომიკის განყოფილება
 2. 2000-2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი
 3. 1986-2000
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი
 4. 1985-1986
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
 5. 1974-1985
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი