მისამართი

რუსთაველის გამზ. 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 293 58 92

@: tinisadunishvili@gmail.com

სადუნიშვილი თინათინ

აკადემიკოსი

აკადემიკოს-მდივანი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ბიოგრაფია

თინათინ სადუნიშვილმა 1975 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ბიოქიმიის სპეციალობით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტში აზოტის მეტაბოლიზმის ფერმენტების სტრუქტურის, კინეტიკის და რეგულაციის, ამონიუმის ასიმილაციის მეტაბოლური გზების გამოკვლევებზე 1980 წელს დაიცვა საკანდიდატო, 1995 წელს კი სადოქტორი დისერტაციები. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში ლაბორატორიის ხელმძღვანელობის პერიოდში მისი კვლევის სფერო გაფართოვდა მცენარის სტრუქტურულ-ფუნქციური ცვლილებების შესწავლით ორგანული ტოქსიკანტებით დაბინძურებულ გარემოში. მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა საერთაშორიშო პროექტები მიკრობულ მრავალფეროვნებაზე, ბიო და ფიტორემედიაციულ ტექნოლოგიებზე, ფიტოპათოგენურ ბაქტერიებსა და მათ სპეციფიკურ ბაქტერიოფაგებზე. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და მცენარეთა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. 2009 წელს არჩეულია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად, 2015 წელს კი აკადემიკოსად.

მისი პროფესიული კარიერის მანძილზე მუშაობდა როგორც მიწვეული პროფესორი ბუდაპეშტის ეტვაშ ლორანდის უნივერსიტეტში, მკვლევარი სეგედის ბიოლოგიური ცენტრის ენზიმოლოგიიის ინსტიტუტში, მურსიას უნივერსიტეტში (ესპანეთი), ლოურენს ბერკლის ეროვნულ ლაბორატორიაში (აშშ), მეისეის უნივერსიტეტში (იაპონია) და სხვ. ის არის ავტორი მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის მიმოხილვითი სტატიების და თავების წიგნებში.

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

  წევრ - კორესპონფრნტი
 2. 1995

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 3. 1980

  ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 4. 1970 - 1975

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2005 წლიდან დღემდე
  ხელმძღვნელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორია
 2. 1996-2005
  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 3. 1994-2004
  პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის კათედრა
 4. 1994-1996
  წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 5. 1986-1994
  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 6. 1978-1985
  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 7. 1974-1978
  უფროსი ლაბორანტი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი