მისამართი

მ. თამარაშვილის 6, თბილისი - 0186

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 599 234678

@: kig@rmi.ge

კიღურაძე ივანე

აკადემიკოსი

განყოფილების გამგე
ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის
დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება

გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა – 166

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1993

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1979

  წევრ - კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1976

  პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის საელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1972

  სადოქტორო დისერტაცია

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
 5. 1963

  საკანდიდატო დისერტაცია

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1960

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2001 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი და გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკამედიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის დიფერენციალური განტოლების განყოფილება
 2. 1989 - 2006
  დირექტორი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკამედიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 3. 1973 - 2006
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1973 - 1989
  გამგე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება
 5. 1966 - 1973
  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიფერენციალური და ინტეგრალური განტოლებების კათედრა
 6. 1963 - 1966
  ასისტენტი და უფროსი მასწავლებელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიფერენციალური და ინტეგრალური განტოლებების კათედრა