მისამართი

პ. იაშვილის ქ # 22, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 53 75

@: irimedi@yahoo.com

იმედაძე ირაკლი

წევრ-კორესპონდენტი

დირექტორი
დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 100-მდე

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  პროფესორი

 3. 1989

  ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1978

  ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1973-1976

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 6. 1968-1973

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  პროფესორი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2006 - დღემდე
  დირექტორი
  დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 3. 1995 - დღემდე
  პრეზიდენტი
  საქართველოს ფსიქოლოგთა საზოგადოება