მისამართი

ე. მინდელის 7, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 232 58 31

@: levanjaparidze@yahoo.com

ჯაფარიძე ლევან

აკადემიკოსი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ქანების და მიწისქვეშა ნაგებობათა მექანიკა; ნაგებობებათა გაანგარიშება გრავიტაციული, ტექნოლოგიური, ტექტონიკური, მიწისძვრის და აფეთქების სეისმური,  და სხვა წარმოშობის სტატიკურ და დინამიკურ ზემოქმედებებზე; ბუნებრივი და კომპოზიტური მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დადგენის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პრობლემები; სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკური, სამხედრო და სხვა დანიშნულების გვირაბების ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები და კომპიუტერული პროგრამები; წიაღისეულ საბადოთა რაციონალური მოპოვების და გადამუშავების სამეცნიერო-ტექნიკური პრობლემები; მეწყერსაშიში უბნების გრავიტაციული და სეისმური ზეგავლენების მიმართ მდგრადობის შეფასების და მისი უზრუნველყოფის გეოტექნიკური მეთოდების განვითარება და გამოყენება.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 130 სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 5 მონოგრაფიის, 1 სახელმძღვანელოს და 5 გამოგონების ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2018

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1998

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1983

  პროფესორი

 4. 1978

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი
 5. 1968

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

  მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი
 6. 1965-1968

  ასპირანტი

  სამთო გეომექანიკის და მარკშეიდერიის ინსტიტუტი, ლენინგრადი
 7. 1955-1960

  სამთო ინჟინერი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
  გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
 2. 2004 - დღემდე
  განყოფილების უფროსი
  გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობის და საბადოთა დამუშავების განყოფილება
 3. 1993-2004
  დეპარტამენტის თავმჯდომარე
  საქართველოს მეცნიერების და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტი/დეპარტამენტი
 4. 1970-1993
  პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 5. 1984-2004
  დირექტორი
  გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
 6. 1968-1984
  მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
 7. 1962-1965
  ინჟინერი
  „საქშახტაპროექტი“

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2016
  საპატიო სიგელი სამეცნიერო მიღწევებისათვის
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 • 1998
  ღირსების ორდენი