მისამართი

შარტავას 44, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 222 22 88

@: lmelikishvili@hotmail.com

მელიქიშვილი ლიანა

წევრ-კორესპონდენტი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ეთნოლოგია, საზოგადოებაში მიმდინარე ეთნიკური პროცესების კვლევა, რაც მოიცავს  საზოგადოების განვითარების და  სახელმწიფოს უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტების, ეთნოპოლიტიკის, ეროვნული უმცირესობის ინტეგრაციის, ერთაშორის ურთიერთობების, სამოქალაქო საზოგადოების, ეთნოკონფლიქტების, რელიგიის, ტრადიციის და კულტურის საკითხებს, რომლის აქტუალობას განსაზღვრავს გარდამავალ ეტაპზე საზოგადოებაში მიმდინარე კარდინალური ცვლილებები და   საქართველოს სასაზღვრო ზოლის მწვავე პრობლემები. კვლევა მე-XX საუკუნის 30-იან წლებში აკრძალული მეცნიერების (ეთნოლოგიის) თეორიული კვლევის პროგნოზირებადი ევროპული მიმართულებით  ხორციელდება; მეცნიერული ძიებანი „ღია და დახურულ საზოგადოებათა“ ურთიერთმიმართების პრობლემასთან დაკავშირებით, სადაც ადამიანი და საზოგადოება მთლიანობაში შეისწავლება; საბჭოთა ეთნოგრაფიისთვის არატრადიციული საკითხების (ტოლერანტობა, იდენტობა, ქსენოფობია, ღირებულებები და სხვ.) კვლევა.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 150-მდე  სხვადასხვა ენაზე გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომის, 34 მონოგრაფიის, წიგნის და სახელმძღვანელოს ავტორი და თანაავტორი.

 

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1984

  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1960-1965

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2003 - დღემდე
  სამეცნიერო ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
  კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 2. 1995-2002
  სამეცნიერო ხელმძღვანელი
  მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტი
 3. 1992-1994
  წამყვანი სპეციალისტი
  ადამიანთა და ნაციონალური უმცირესობის უფლებათა დაცვის კომიტეტი
 4. 1990-1992
  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი
 5. 1960-2005
  მთავარი სპეციალისტი, კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე, ეთნოკონფლიქტების შემსწავლელი ჯგუფის ხელმძღვანელი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2001
  ღირსების ორდენი
 • 1996
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი