მისამართი

ი. ჭავჭავაძის გამზ, #36, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 222-66-75

@: @

შანიძე მზექალა

აკადემიკოსი

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: ქართული ენის ისტორია, ლექსიკოლოგია, ტექსტოლოგია, ბიბლიური ფილოლოგია.

190  სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 8 წიგნის ავტორი.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1997

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1981

  პროფესორი

 4. 1974

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1966

  დოცენტი

 6. 1951

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 7. 1948-1951

  ასპირანტი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 8. 1943-1948

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  რექტორის საბჭოს მრჩეველი
  ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 1981-2006
  ლაბორატორია „ორიონი“-ს ხელმძღვანელი
  ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 2002-2006
  მთავარი კონსულტანტი
  კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი
 4. 1968-2002
  განყოფილების ხელმძღვანელი
  კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის ძველი ქართული ფილოლოგიის განყოფილება
 5. 1958-1981
  დოცენტი
  ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1952-1958
  უფროსი მასწავლებელი
  ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 1958-1968
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
 8. 1957
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ს. ჯანაშიას სახ. სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილება