მისამართი

პოლიტკოვსკაიას ქ. 31 , თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 233 42 03

@: mishakakab@gmail.com

კაკაბაძე მიხეილ

აკადემიკოსი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: თავთფეხიანი მოლუსკური ფაუნა (სისტემატიკა, ფილოგენეზი, პალეოეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია, სტრატიგრაფიული მნიშვნელობა); ტეთისისა და ბორიული რეგიონების ცარცული ნალექების სტრატიგრაფია და კორელაცია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 136

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2020

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 1999

  პროფესორი

 4. 1982

  გეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1967

  გეოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1962-1965

  ასპირანტი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 1957-1962

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009-2012
  მიწვეული ლექტორი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2004 - დღემდე
  განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
 3. 1995-2003
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
 4. 1990-2011
  მიწვეული ლექტორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1989-1995
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
 6. 1986-1988
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
 7. 1973-1985
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
 8. 1966-1972
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2012
  ა. ჯანელიძის სახელობის პრემია
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 • 1973
  საქართველოს კომკავშირის პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში